Výhody zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Výhody zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Lidé s handicapem mohou zastat spoustu užitečné práce. Pokud je ale nechcete zaměstnat z čistě altruistických šlechetných důvodů, měly by vás přesvědčit výhody s tím spojené. Zaměstnávání zdravotně postižených se jednoduše vyplatí. Nebuďte proto hloupí a přečtěte si, kolik peněz můžete ušetřit a získat navíc pro svou firmu.

V České republice žije kolem milionu zdravotně postižených. Z toho jich hledá práci přes 60 tisíc.Stát proto vkládá ruku k dílu a prostřednictvím příspěvků, které poskytuje se snaží počet nezaměstnaných snížit. Přičemž na to aby mohli být takoví lidé oficiálně nazváni OZP, musí být uznáni orgánem sociálního zabezpečení uznán jako invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni.

Základem, jak dostat ze státu nějaké peníze je vytvoření tzv. chráněného místa. Od něj se potom odvíjí i další příspěvky.

Jak vytvořit chráněné místo a kolik peněz můžete dostat?

Chráněné pracovní místo může vytvořit každý zaměstnavatel. Celou podstatou je jednoduše zájem o zaměstnání zdravotně postiženého. K tomu, aby mohl u vás pracovat, musí být pracoviště přiměřeně přizpůsobeno podle typu postižení. A to vám právě stát zaplatí. Jedinou podmínkou je příslib zaměstnání  jakéhokoliv zdravotně postiženého po 3 roky. Přičemž to nemusí být stejná osoba jako na začátku.

Jak požádat? O příspěvek se žádá písemně, vyplníte speciální formulář a podáte na příslušném úřadu práce. Pozor, nezapomeňte, že zaměstnat zdravotně postiženého byste měli až později, protože pokud by u vás již pracoval, úřad práce může vaši žádost zamítnout s tím, že pracovní prostředí patrně nebylo třeba nijak zvlášť upravovat a tím ani financovat.

Kolik dostanu? Příspěvek na zařízení pro lehčí zdravotní postižení může být maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (cca 25 tis.), tedy celkem kolem 200 tisíc korun. Pokud ale zaměstnáte osobu s těžším zdravotním postižením, může se příspěvek vyšplhat až na částku kolem 300 tisíc korun.

Pokud byste vytvořili 10 a více takových chráněných pracovních míst, příspěvek může být až desetinásobek uvedené průměrné mzdy, tedy.

Než se necháte zlákat těmito celkem vysokými částkami, musíte si uvědomit, že ve většině případů je poskytnutý příspěvek podstatně nižší. Částka se totiž odvíjí podle typu pracovní činnosti a také podle toho, jak moc se vaše pracovní prostředí musí pro handicapovaného změnit, což musíte náležitě úřadu vysvětlit a doložit.

Úřad práce může rozhodnout chráněné pracovní místo finančně podporovat i dál pomocí příspěvků na tzv. částečnou úhradu provozních nákladů. Takovou žádost můžete podat po uplynutí 12 měsíců od vzniku a obsazení chráněného prcovního místa. Za rok můžete maximálně dosáhnout dalšího příspěvku kolem 50 tisíc korun.

Příspěvek na mzdy

Pokud je víc než polovina z vašich zaměstnanců zdravotně postižených, můžete zažádat o tzv. příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Přičemž vám stát zaplatí až 75% vynaložených nákladů na mzdy těchto pracovníků. Pozor ale na to, že se počítá s určitou výší takové mzdy. Dostanete tak na každého OZP maximálně osm tisíc měsíčně. Pokud budete zaměstnávat OZP déle, než 12 měsíců, můžete požádat o další 2 tisíce. Příspěvek na mzdy se poskytuje čtvrtletně, a náklady jsou vám tak proplaceny zpětně. Žádost přes formulář na proplacení si musíte podívat podat nejpozději do konce měsíce po uplynutí daného čtvrtletí.

Sleva na dani z příjmů

Za každého OZP zaměstnance 1. nebo 2. stupněm invalidity máte slevu 18 tisíc korun, v případě zaměstnance 3. stupně invalidity až 60 tisíc ročně.

Kdo musí OZP zaměstnávat povinně?

Každý zaměstnavatel, který má v pracovním poměru víc než 25 zaměstnanců musí zaměstnávat i OZP. Podíl handicapovaných musí tvořit alespoň 4% ze zaměstnanců. Tuto zákonnou povinnost je však možné splnit několika způsoby:

  • zaměstnat OZP v plném pracovním poměru (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti zde nestačí)
  • odebírat výrobky nebo využívat služby od zdravotně postižených, kteří fungují jako tzv. OSVČ, nebo od firem, kde tvoří víc než polovinu zaměstnanců zdravotně postižení
  • odvádět do státního rozpočtu za každého OZP přiměřenou částku (za každého OZP, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 2,5 krát tolik průměrné mzdy ročně)
  • kombinací výše uvedených

Úvazek.cz

Pracovní portál pro kandidáty, zaměstnavatele a personální agentury.

Kontakty

Michal Husák
Benátky nad Jizerou
Ič: 047 72 539
info@uvazek.cz
+420 606 214 137